Baigtas įgyvendinti projektas

05/28/2013 07:50
VšĮ Kuršėnų ligoninė įgyvendino Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Kuršėnų ligoninėje“. Įgyvendinto projekto rezultatų dėka, įstaiga galės teikti gyventojams geresnės kokybės, labiau prieinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pagerės paslaugų teikimo higienos sąlygos ir įstaigos įvaizdis, pakils gyventojų pasitikėjimas ja, bus sudarytos prielaidos pacientų skaičiaus augimui.
Projekto tikslas – geriau tenkinti dalies Šiaulių rajono gyventojų sveikatos priežiūros poreikius ir mažinti jų sergamumą bei užtikrinti kokybiškas bei prieinamas ambulatorines ir stacionarines paslaugas, modernizuojant VšĮ Kuršėnų ligoninės konsultacinės poliklinikos, palaikomojo gydymo ir slaugos skyrių infrastruktūrą.
Vienas iš pagrindinių projekto uždavinių – modernizuoti VšĮ Kuršėnų ligoninės antrinio lygio ambulatorinių ir palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų infrastruktūrą, įsigyjant modernią kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikalingą medicininę įrangą ir atliekant Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus rekonstrukciją.
Projekto įgyvendinimo metu rekonstruotos VšĮ Kuršėnų ligoninės patalpos, susijusios su palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimu: rekonstruota apie 259,47 kv. m. ploto ligoninės patalpų. Taip pat atnaujinta medicininė įranga, skirta VšĮ Kuršėnų ligoninės konsultacinės poliklinikos (rentgeno aparatas, universalus echoskopas, gastroskopas) bei palaikomojo gydymo ir slaugos (infuzomatas, defibriliatorius, plovimo dezinfekavimo mašina, mobilus ligonių keltuvas, apiplovimo vežimėlis, mobilios lovos, įeinama vonia, perslinkimo lenta ir kt.) padaliniams.
Projektas įgyvendintas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-10-V priemonę „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“ (Projekto Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-01-044). Bendra projekto vertė: 1.490.286,00 Lt. Projektas finansuotas Europos regioninės plėtros fondo lėšo

logo0 logo

Baigtas įgyvendinti projektas „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Kuršėnų ligoninėje“

VšĮ Kuršėnų ligoninė įgyvendino Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Kuršėnų ligoninėje“. Įgyvendinto projekto rezultatų dėka, įstaiga galės teikti gyventojams geresnės kokybės, labiau prieinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pagerės paslaugų teikimo higienos sąlygos ir įstaigos įvaizdis, pakils gyventojų pasitikėjimas ja, bus sudarytos prielaidos pacientų skaičiaus augimui.

Projekto tikslas – geriau tenkinti dalies Šiaulių rajono gyventojų sveikatos priežiūros poreikius ir mažinti jų sergamumą bei užtikrinti kokybiškas bei prieinamas ambulatorines ir stacionarines paslaugas, modernizuojant VšĮ Kuršėnų ligoninės konsultacinės poliklinikos, palaikomojo gydymo ir slaugos skyrių infrastruktūrą.

Vienas iš pagrindinių projekto uždavinių – modernizuoti VšĮ Kuršėnų ligoninės antrinio lygio ambulatorinių ir palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų infrastruktūrą, įsigyjant modernią kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikalingą medicininę įrangą ir atliekant Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus rekonstrukciją.

Projekto įgyvendinimo metu rekonstruotos VšĮ Kuršėnų ligoninės patalpos, susijusios su palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimu: rekonstruota apie 259,47 kv. m. ploto ligoninės patalpų. Taip pat atnaujinta medicininė įranga, skirta VšĮ Kuršėnų ligoninės konsultacinės poliklinikos (rentgeno aparatas, universalus echoskopas, gastroskopas) bei palaikomojo gydymo ir slaugos (infuzomatas, defibriliatorius, plovimo dezinfekavimo mašina, mobilus ligonių keltuvas, apiplovimo vežimėlis, mobilios lovos, įeinama vonia, perslinkimo lenta ir kt.) padaliniams.

Projektas įgyvendintas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-10-V priemonę „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“ (Projekto Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-01-044). Bendra projekto vertė: 1.490.286,00 Lt. Projektas finansuotas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.