Administracija

 

Pareigos Vardas,
Pavardė
Telefono
Nr.
El.
paštas
Direktorė Renata
Noreikaitė
(8 41) 58 14 51, (8613) 583 72 el. paštas
Sekretorė – personalo specialistė Laima
Vaitkienė
(8 41) 58 14 35 el. paštas
Vyriausioji
finansininkė
(buhalterė)
Irena
Beniulienė
(8 41) 58 23 43 el. paštas
Buhalterė – kasininkė Indrė
Petkutė
(8 41) 58 18 31 el. paštas
Buhalterė Irena
Eidintienė
(8 41) 58 14 34 el.
paštas
Ekonomistė Ilona
Krivickienė
(8 41) 58 23 43 el. paštas
Slaugos
veiklos administratorė
Rajisa
Chlebauskienė
(8 41) 58 16 84 el. paštas
Ūkvedys Donatas
Kriščiūnas
(8 41) 58 14 72 el.
paštas
Informacinių
sistemų
specialistė
Jolanta
Kupstienė
(8 41) 58 18 31 el. paštas
Sveikatos statistikė –
archyvarė
Gitana
Jakienė
(8 41) 58 14 34