Administracija

 

Pareigos Vardas,
Pavardė
Telefono
Nr.
El.
paštas
Direktorė Renata Noreikaitė (8 41) 58 14 51, (8613) 583 72 el. paštas
Sekretorė – personalo specialistė Laima Vaitkienė (8 41) 58 14 35 el. paštas
Vyriausioji finansininkė
(buhalterė)
Irena Beniulienė (8 41) 58 23 43 el. paštas
Buhalterė – kasininkė Indrė Petkutė (8 41) 58 18 31 el. paštas
Buhalterė Irena Eidintienė (8 41) 58 14 34 el.
paštas
Ekonomistė Ilona Krivickienė (8 41) 58 23 43 el. paštas
Slaugos
veiklos administratorė
Rajisa Chlebauskienė (8 41) 58 16 84 el. paštas
Ūkvedys Donatas Kriščiūnas (8 41) 58 14 72 el.
paštas
Informacinių sistemų specialistė Jolanta Kupstienė (8 41) 58 18 31 el. paštas
Sveikatos statistikė – archyvarė
Sveikatos statistikė
GitanaJakienė
Adolfina Drazdauskienė
(8 41) 58 14 34