Korupcijos prevencija

DĖL KVIETIMO DALYVAUTI ANTIKORUPCINIŲ INICIATYVŲ ATRANKOJE

 

 Informuojame, kad Tarptautinei antikorupcijos dienai (gruodžio 9 d.) paminėti skirtame renginyje,  vykstančiame Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijoje 2018 m. gruodžio 14d., bus teikiami apdovanojimai už 2018 m. antikorupcines iniciatyvas (veikla (akcijos, renginiai), kurios tikslas – korupcijos prevencija, antikorupciniai projektai, kreipimaisi, siūlymai dėl antikorupcinių nuostatų įteisinimo, kultūros, meno kūriniai, žurnalistiniai ar kiti tyrimai, straipsniai, laidos kovos su korupcija tema, kitos 2018 m. įgyvendintos ar įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės sveikatos sektoriuje).
Sveikatos apsaugos ministerija organizuoja antikorupcinių iniciatyvų atranką. Atrankoje gali dalyvauti valstybės ir savivaldybės įstaigos, įmonės, organizacijos, privačios sveikatos priežiūros įstaigos, taip pat draugijos, asociacijos bei kitos organizacijos, atstovaujančios pacientų bei medikų bendruomenės interesus, vaistinių preparatų rinkodaros teisės turėtojai, studentų organizacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, 2018 m. įgyvendinę ar pateikę pasiūlymus dėl antikorupcinių iniciatyvų sveikatos sektoriuje įgyvendinimo ateityje.
Kovojančius prieš korupcijos apraiškas sveikatos priežiūros sistemoje, turinčius dar neįgyvendintų idėjų, galinčių prisidėti prie korupcijos masto mažinimo, ar norinčius pasidalyti sėkmingomis iniciatyvomis maloniai kviečiame iki šių metų lapkričio 26 d. (įskaitytinai) el. paštu dainius.dudutis@sam.lt arba paštu (Sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus g. 33, 01506 Vilnius) teikti paraiškas antikorupcinių iniciatyvų atrankai.
Prašome Jūsų paraiškoje nurodyti, Jūsų nuomone geriausias Jūsų įstaigoje/organizacijoje įgyvendintas ar vykdomas antikorupcines iniciatyvas, pateikiant:
1. antikorupcinės iniciatyvos aprašymą (nurodant visą antikorupcinės iniciatyvos pavadinimą, įgyvendinimo laikotarpį, vykdytojus, finansavimą, turinį, esmę, nuorodą pranešimą spaudoje, tinklapyje ir kt.);
2. antikorupcinio veiksmingumo pagrindimą (skaičiais arba kitokiais būdais pagrįstas antikorupcinės iniciatyvos veiksmingumas – kas buvo atlikta / padaryta / pakeista, kokios priežastys pašalintos, kokios sąlygos sudarytos, koks yra teigiamas rezultatas ir nauda);
3. iniciatyvos iniciatorių (įstaigą arba asmenį, ir kt.), renginio / veiklos datą, siektus / pasiektus rezultatus (jei tokie buvo apibrėžti), pasiektos auditorijos dydį (apytikslį).
4. siūlomų apdovanoti juridinių asmenų rekvizitus, fizinių asmenų vardą, pavardę, darbovietę ir pareigas, kontaktinę informaciją (adresas, el. pašto adresas, telefonas).
Kilus klausimams, prašome kreiptis į Sveikatos apsaugos ministerijos Antikorupcijos ir atitikties skyriaus vyriausiąjį specialistą Dainių Dudutį tel. Nr.  (8 5) 260 47 08.


Sveikatos apsaugos viceministrė              Kristina Garuolienė


Lietuvos Resbublikos sveikatos apsaugos ministerijos informacinis pranešimas

Ar dovana gydytojui po atliktos operacijos – irgi kyšis?

Jei gydytojas dirba valstybės ar savivaldybės įstaigoje (poliklinikoje, ligoninėje), tokia „dovana po operacijos“ yra laikoma kyšiu. Dovana yra privataus asmens gyvenimo faktas – perduodama kitam asmeniui kokia nors proga, nenorint gauti naudos, o kyšis yra neteisėtas atlygis už kažką (veiksmą ar neveikimą tarnyboje). Taigi kyšis – įvardytas „dovana“ – lieka kyšis. Kartais manoma, kad „dovana“ yra po tarnautojo veiksmo atlikimo, o kyšis prieš veiksmo atlikimą. Tačiau tai – klaidinga nuomonė. Pavyzdžiui: jei valstybės tarnautojui ar gydytojui perduodamas brendžio butelis, penki šimtai litų, auksinis rašiklis ar pan. už tai, kad jis kažką padarė (padarys) „dovanotojo“ naudai, tai vis tiek bus kyšis, kad ir kaip pavadintume. O tokio pat brendžio butelio dovanojimas gimtadienio proga artimam giminaičiui, nors jis ir dirba savivaldybėje, nebus kyšis, nes tokiu atlygiu nesiekiama jokių jo veiksmų ar valios paveikimo.

Civiliniame kodekse uždrausta dovanoti ir priimti dovanas valstybės ir savivaldybių tarnautojams ir jų šeimų nariams, artimiesiems, kai toks „dovanojimas“ susijęs su jų atliekamomis tarnybos funkcijomis. Visais atvejais, kai kyla abejonių, teisingiausia pasirinkti neutraliausią elgesio variantą – nedovanoti, neperduoti vertybių, nes asmuo, kuriam atsilyginama, atsidėkojama, už darbą gauna atlyginimą. Verta paminėti tai, kad anksčiau Civiliniame kodekse buvo numatytas leidimas gydytojams, sveikatos sistemos institucijų darbuotojams ir vadovams priimti simbolines, ne didesnes kaip 1 MGL dydžio dovanas, tačiau šiandien šios išlygos nebėra. Todėl net ir menkos vertės „dovana“ įstatyme yra traktuojama kaip kyšis. STT praktikoje yra pasitaikę atvejų, kai buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai, nors kyšio vertė tesiekė 20 litų.   http://www.stt.lt/lt/klausimai/duk?offset=5


Gerbiamas paciente,

Atsakomybę už nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas nustato Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas:

kyšininkavimą (225 str.),

prekybą poveikiu (226 str.),

papirkimą (227 str.),

piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 str.),

tarnybos pareigų neatlikimą (229 str.).

Jei susidūrėte su korupcinio pobūdžio veika VšĮ Kuršėnų ligoninėje

apie įvykį galite pranešti: 

tiesiogiai direktoriui – telefonu (8 613) 58 372

el. paštu – vikldirektorius@kursenai-medicina.lt

raštu – J. Basanavičiaus g. 10, Kuršėnai, LT-81183

arba atsakingai už korupcijos prevenciją

gyd. Vidai Vasiliūtei – telefonu (8 687) 20 354

Jei susidūrei su korupcija galite informuoti STT
STT karštoji linija – (8-5) 266 3333

 Ar kreiptis į Sveikatos apsaugos ministerijos Antikorupcinę SAM liniją: nemokamas telefonas 8 800 66 004 (2013 04 30)

Dėkojame už Jūsų pasitikėjimą!


Korupcijos prevencijos VšĮ Kuršėnų ligoninėje 2017–2019 metų
programos įgyvendinimo ataskaita už 2017 m.

Korupcijos prevencijos VšĮ Kuršėnų ligoninėje
2017-2019 metų Programa

Korupcijos prevencijos VšĮ Kuršėnų ligoninėje 2017–2019 metų
programos įgyvendinimo 2017–2019 metais priemonių Planas

Etikos Kodeksas

Medicinos darbuotojai dirbantys kitose sveikatos priežiūros įstaigose

Dėl komisijos sudarymo darbuotojų galimoms korupcinio pobūdžio apraiškoms tirti Įsakymas

Dėl korupcijos prevencijos programos patvirtinimo ir priemonių plano įgyvendinimo Įsakymas

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas