II vidaus ligų skyrius

II vidaus ligų skyrius
(8 41) 58 18 31
Vyresn. slaugos
administratorė
Gražina Gintauskienė
Bendrosios praktikos
slaugytojos
(8 41) 58 11 36
Loreta Barkauskienė
Salomėja Jokimčiūtė
Danutė Juškauskienė
Birutė Kairienė
Danutė Kerienė
Janina Liutkuvienė
Irena Mendelienė
Vanda Mendelienė
Vida Mumgaudienė