I vidaus ligų skyrius

I vidaus ligų skyrius
(8 41) 58 26 54
Vedėjas gydytojas Leonidas

Kriučenkovas

Gydytojas Robertas Šaulys
Vyresnioji slaugos
administratorė
Danutė Sabaliauskienė
Bendrosios praktikos
slaugytojos
Elzbieta Aleknavičienė
Albina Ambražienė
Albina Fokienė
Rasutė Karenauskienė
Daiva Norvilienė
Ilona Pocienė
Ingrida Rudžinskienė
Eugenija Sidabrienė
Asta Sprindžiukienė
Roma Sungailienė