Naujienos

KONCERTAS 2018-08-27

Rugsėjo 27 d. 10 val. ligoninės III aukšte vyko koncertas, kurį pristatė                          VšĮ Bendruomenės pilietinės veiklos projektai MUZIKA LIGONINĖSE.                       Orpheus Leander Papafilippou, smuikas ir Rimantas Vingras, fortepijonas  (Jungtinė Karalystė/Lietuva).

Projektą remia: Lietuvos kultūros tarybos programa “Menas žmogaus gerovei”.

 

 

 


GERADARIO IŠ VOKIETIJOS PARAMA KURŠĖNŲ LIGONINEI  2018-07-31

 

Liepos 31 d. Kuršėnų ligoninėje lankėsi rėmėjas iš Vokietijos Demino miesto „Jaunųjų europiečių sąjungos“ vadovas Zigfridas Logalis su žmona Ingrida. Jau daugelį metų jie atvyksta į Kuršėnus su parama.

Ligoninės direktorė Renta Noreikaitė visada su džiaugsmu ir šypsena sutinka svečius ir dėkoja jiems už nuolatinę materialinę pagalbą ir nuoširdų šiltą bendravimą.  Bendrauti tarpusavyje padeda nuolat  juos lydinti vokiečių kalbos mokytoja Romutė Zorienė.

Šiuo metu Kuršėnų ligoninės I aukšte vyksta patalpų remonto darbai, į kurias persikels konsultacijų skyriaus gydytojai specialistai.

Svečiai apžiūrėjo remontuojamas patalpas, pasidžiaugė gražiai sutvarkytais kabinetais, klinikine laboratorija.

Kabinetams įrengti Zigfridas ir Ingrida Logaliai padovanojo naujus baldus, biuro kėdes, rašomuosius stalus, spintas, mechaninio funkcionalumo lovas, antipragulinius čiužinius, dušo kėdes, ligoniams naujas kėdutes, oftalmologo kabinetui naują akių diagnostikai skirtą plyšinę lempą – mikroskopą. Gydytoja oftalmologė Viktorija Gedvilienė pasidžiaugė nauju aparatu ir padėkojo rėmėjams. Zigfridas Logalis sakė, kad pats tyrėsi akis su tokiu aparatu.

Atsidėkodama už paramą Kuršėnų ligoninės direktorės vardu LR Seimo Pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės padėjėja Ada Grakauskienė įteikė padėkos raštus, direktorė padovanojo gėles.


LIGONINĖS KOLEKTYVAS ATSISVEIKINO SU ILGAMEČIU

GYDYTOJU NEUROLOGU VLADIMIRU VOROBEJUMI

 

 

 

 

2018-05-06


KURŠĖNŲ MIESTO ŠVENTĖJE 2018

 

 

 

 

 

Daugiau nuotraukų rasite čia


ŠVENČIŲ BELAUKIANT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KONCERTAS – SUSITIKIMAS
2017 m. lapkričio 23d. (ketvirtadienį) Kuršėnų ligoninėje įvyko klasikinės
muzikos koncertas – susitikimas su tarptautinių konkursų laureate Sigute Trimakaite.

Buvo atliekama nuo J. S. Bacho iki vokiškų, prancūziškų, lietuviškų melodijų,
originalių A. Gala, H. Kunčiaus, A. Šimkaus, A. Marčėno kūrinių.

Keletas akimirkų…

 

 

 

 

 


KAI LIGONINEI PADEDAMA – VISIEMS TAMPA GERIAU

Kuršėnų ligoninė jau daugiau, kaip penkiolika metų palaiko glaudžius ryšius su Vokietijos Demino miesto „Jaunųjų europiečių sąjungos“ vadovu Zygfrid ir jo žmona Ingrida Logall. Vokiečiai patys susirado kuršėniškius ir teikia nuolatinę paramą ne tik ligoninei, bet ir kitiems likimo nuskriaustiems kuršėniškiams, kuriems reikalinga pagalba. Pavasarį jie skyrė lėšų ligonių poilsio kambario įrengimui Kuršėnų ligoninėje, o dabar surinko ir atvežė 5850 eurų būtiniausių priemonių įsigyjimui.

Kuršėnų ligoninės trečiajame aukšte, kur visą vasarą vyko remonto darbai, dabar viskas blizga, jauku ir šviesu, tad ligoninės direktorė Renata Noreikaitė pakvietė svečius būtent čia pristatyti dovanotą įrangą.

Kuršėnų ligoninės I vidaus skyriaus vedėjas Leonidas Kriučenkovas pasidžiaugė, jog ligoninė įsigijo du deguonies koncentratorius, modernų kardiografą „Schiller“, naujos kartos ligonio transportavimo ratelius „Medspa“, 50 ligonių spintelių, kitų priemonių. Už šią paramą vokiečių labdariams buvo pasakytų daug gražių žodžių, įteikti padėkos raštai, o Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Mačiulis ir Kuršėnų seniūnas Vytautas Gedmontas įteikė atminimo dovanėles.

Kuršėnų ligoninė išgyvena nelengvus laikus, ruošiamasi reorganizacijai. Tai žino vokiečiai Zygfrid ir Ingrida Logall.

„Turiu vieną prašymą – nekartokite Vokietijos klaidos! Tai labai brangiai kainuoja!“ – nustebino jie padėkoti už atvežtą paramą susirinkusius medikus, rajono Savivaldybės ir Kuršėnų seniūnijos vadovus.

Zygfrid Logall papasakojo, jog Vokietija, po Berlyno sienos žlugimo, pergyveno tris sveikatos apsaugos reformas – mažuose miesteliuose buvo uždarinėjamos vietinės nedidelės ligoninės ir buvo bandoma koncentruotis į ligonines didžiuose miestuose. Po kurio laiko žmonės pamatė, kad mažuose miestuose, kai nebelieka ligoninės, sunkiai sergantiems pacientams per toli pasiekti gydymo įstaigas didžiuosiuse miestuose. Kilo didžiulis žmonių nepasitenkinimas, vyko net gi streikai. Dabar suprasta, kad gaivinti tai, kas buvo sunaikinta, kainuoja žymiai brangiau, nei būtų buvę išlaikyti mažąsias ligonines.

Kuršėnų ligoninės direktorė Renata Noreikaitė pasidžiaugė ne tik vokiečių parama, bet ir pagyrė ligoninės ūkinį personalą, kuris savo jėgomis, taupant lėšas, padarė trečiojo ligoninės aukšto remontą. Taip buvo sutaupytos didžiulės lėšos.

Zigmas Ripinskis      https://www.siauliuraj.lt/lit/Kai-ligoninei-padedama–visiems-tampa-geriau

 


GERADARIŲ IŠ VOKIETIJOS DĖKA ĮRENGTI DU DIAGNOSTINIAI KABINETAI 17-06-22

Jau septyniolika metų Vokietijos, Demino miesto Jaunųjų europiečių sąjungos prezidentą Zigfridą Logalį su žmona Ingrida kuršėniškiai žino, kaip labdaringus ir padėti siekiančius žmones, kurie į Kuršėnus atveža reikalingų daiktų ir įrangos VšĮ Kuršėnų ligoninei, S. Anglickio mokyklai, vaikų lopšeliams-darželiams, neįgaliesiems.

2017 m. birželio 20 d. VšĮ Kuršėnų ligoninės stacionaro korpuso pirmajame aukšte įrengti du diagnostiniai klinikinės fiziologijos ir vidaus organų echoskopijos kabinetai. Tai lankomiausi kabinetai konsultacinėje poliklikoje, kuriuose atliekami diagnostiniai tyrimai vaikams ir suaugusiesiems pacientams, padedantys patvirtinti klinikinę ligos diagnozę, išsiaiškinti pakitimus vidaus organuose ir juos užfiksuoti. Svečiai iš Vokietijos Zigfridas ir Ingrida Logaliai padavonojo įstaigos kabinetų įrengimui reikalingus baldus: medicinines kušetes, rašomuosius stalus, spintas, pakabinamas lentynas, stalinius šviestuvus, medicininius staliukus, ergonomines kėdes, medicinines trijų sekcijų širmas.

Į oficialų kabinetų atidarymą atvykę Zigfridas ir Ingrida Logaliai atvežė vaikų piešinių iš Vokietijos, kurie bus eksponuojami Kuršėnų ligoninėje ir artimiausiu metu pacientai bei darbuotojai galės juos išvysti.

Be kabinetų įrengimui būtinų medicininių ir biuro baldų svečiai padovanojo įstaigai ligonių gydymo ir slaugos procesui reikalingas priemones: tualeto kėdę, vartymo paklodę, staliukus skirtus paciento maitinimui, paciento transportavimui skirtus neštuvus, du pulsoksimetrus (su ekranu ir aliarmo signalu) kritinės ir sunkių būklės pacientų priežiūrai, du kraujospūdžio aparatus pritaikytus įvairaus amžiaus vaikų ir suaugusiųjų kraujospūdžio sekimui.

Zigfridas ir Ingrida Logaliai pasidžiaugė dėmesiu jiems ir padėkojo už šiltą priėmimą bei pažadėjo atvykdami į ligoninę sekantį kartą padovanoti daugiau pacientų gydymui reikalingos medicinos įrangos: deguonies koncentratorių, kardiografą.

Už bendradarbiavimą ir paramą geradarių šeimai iš Vokietijos atvyko padėkoti Šiaulių rajono mero pavaduotojas Algis Mačiulis. Kuršėnų ligoninės direktorė Renata Noreikaitė ir darbuotojai yra dėkingi ir labai džiaugiasi parama ir draugyste, kurią gydymo įstaigai dovanoja Zigfridas ir Ingrida Logaliai. Jų dėka darbuotojai ir pacientai jausis komfortabiliau, nes šiuose kabinetuose sukurta aplinka atitinka ES standartus keliamus šiuolaikinėms sveikatos priežiūros organizacijoms.


PACIENTŲ LAISVALAIKIUI VOKIEČIAI ĮRENGĖ KAMBARĮ

Jau penkioliką metų Vokietijos, Demino miesto Jaunųjų europiečių sąjungos prezidentą Zigfridą Logalį su žmona Ingrida kuršėniškiai žino, kaip labdaringus ir padėti siekiančius žmones. Jie dažnai į Kuršėnus atveža reikalingų daiktų ir įrangos Kuršėnų ligoninei, St. Anglickio mokyklai, vaikų lopšeliams-darželiams, neįgaliesiems.

 

Prieš didžiąsias šventes svečiai atvyksta su dovanomis moksleiviams, ligoniams.

Šį kartą Zigfridas Logalis su žmona Ingrida apsilankė Kuršėnų ligoninėje, kur įvyko nuoširdi popietė, skirta pacientų poilsio kambario atidarymui. Ligoninės foje susirinkusius ligoninės medikus, ligoniukus ir svečius dainomis sutiko Kuršėnų St. Anglickio mokyklos mergaičių choras. Svečius visada lydinti Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos mokytoja Ramutė Zorienė svečius – Zigfridą ir Ingridą pavadino lyg tai pavasario paukščiais, kurie visada sugrįžta į Kuršėnus.

Zigfridas Logalis pasidžiaugė dėmesiu jiems ir padėkojo už šiltą priėmimą. Jis pažymėjo, jog lankantis Briuselyje ir kalbantis su Europos Sąjungos tarybos valdininkais, yra pabrėžiamas socialinis aprūpinimas sveikatos srityje. Vokietijoje visos ligoninės turi ligonių laisvalaikiui skirtas patalpas. Vienur jos yra mažesnės, kitur – didelės. Tad mums kilo idėja tokį pacientų laisvalaikio kambarį įrengti Kuršėnų ligoninėje. Ligoninės direktorė Renata Noreikaitė maloniai sutiko skirti patalpas tokiam kambariui įrengti. Svečių dėka šiame kambaryje atsirado poilsio baldai, nupirktas didelis televizorius. Be to, vokiečiai atvežė ir padovanojo muzikinį centrą, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštynes, kitų ligoninei reikalingų daiktų.

Ligoninės direktorė Renata Noreikaitė padėkojo svečiams už dovanas ir įteikė padėkos raštus. Taip pat buvo įteiktas ir Kuršėnų seniūno Vytauto Gedmonto padėkos raštas.

Zigfridas Logalis ir ponia Ingrida prasitarė, kad jau suka galvas, kaip suorganizuoti jaunimo forumą, kuriame galėtų pabendrauti Kuršėnų, Lenkijos ir Vokietijos jaunimas.

Zigmas Ripinskis